دستگاه پلاستیک بادی

دستگاه پلاستیک بادی ماشینی برای تولید محصولات توخالی با استفاده از فشار گاز برای دمیدن و باد کردن پاریزون مذاب داغ در قالب است. نحوه کار ماشین پلاستیک بادی به این صورت است که مواد اولیه که از اکسترودر اکسترود شده و روکش ترموپلاستیک روده ای که هنوز در حالت نرم شدن است را در … ادامه خواندن دستگاه پلاستیک بادی